- a | a | a +
Úvod > Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice, odlehčovací služba

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice, odlehčovací služba

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 44 - odlehčovací služby
  • Forma poskytování: Pobytová
  • Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním, senioři
  • Věková skupina: Dospělí (27 – 64 let), Mladší senioři (65 – 80 let), Starší senioři (nad 80 let)
Adresa zařízení

Štrossova 357, 53003 Pardubice
tel.: 466613176
email: kostelicek@ssmpce.cz
web: www.ssmpce.cz
Popis služby

Pobytová služba sociální péče poskytovaná osobám s organickou duševní poruchou a seniorům, kteří dosáhli věku 60-ti let, a o které jinak pečuje osoba blízká v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO:
75090970
Adresa poskytovatele
Kpt. Jaroše 726
53181 Pardubice
tel.: 466614229
email: info@ssmpce.cz
web: www.ssmpce.cz
Otvírací doba
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po dobu maximálně 3 po sobě jdoucích měsíců.
Služba je placena?

Uživatel se podílí na úhradě nákladů za poskytované služby.